Orient Sun & Moon Gen 5 Blue Steel – RA-AK0303L10B

5,200,000

Size 41.5mm (lug cụp, rất dễ đeo)
Bề dày 12mm
Máy Automatic Caliber F6B24
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày, lịch thứ tiện dụng
Chức năng Sun & Moon
Bộ dây thép đúc cực chất của Orient
Chống nước 50m
Hỗ trợ trực tuyến