74632439_432635597417884_1956738184675065856_o
53026417_2571444789538267_4408043468392235008
52828030_1359644907510817_6768769545399173120
27750832_918773114957567_4990782370444487779
28467832_957413497732759_4453343816105887224
27858013_918773094957569_3765537303326856428
27867995_918773171624228_3792836384452837256
27973311_918773168290895_2998278346262450603
32283698_1948849985181880_5369917182631215104

Orient Sun & Moon Gen 3 White – SAK00002S0

6,000,000

Size 42.5mm
Bề dày 12mm
Máy Automatic Caliber F6B24 (có chức năng lên cót bằng tay và Hacking Stop)
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày, lịch thứ tiện dụng
Chức năng Sun & Moon
Bộ dây da và khóa chống gãy dây chắc chắn của Orient
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến