32283698_1948849985181880_5369917182631215104_n
53026417_2571444789538267_4408043468392235008_n
24899883_115848339201191_1268467000221390712_n
24312836_115848402534518_7257548468507607104_n
24301063_115848392534519_1812158120269875717_n
24231869_115848335867858_8091252283952206553_n
27750832_918773114957567_4990782370444487779_n
27858013_918773094957569_3765537303326856428_n
27973311_918773168290895_2998278346262450603_n

Orient Sun & Moon Gen 3 White – SAK00002S0

6,900,000 6,400,000

Size 42.5mm
Máy Automatic Caliber F6B24 (có chức năng lên cót bằng tay và Hacking Stop)
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày, lịch thứ tiện dụng
Chức năng Sun & Moon
Bộ dây da và khóa chống gập dây chắc chắn
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến