25550371_1802670896692541_3668709268963649212_n
53545837_2571444409538305_1775028314633666560_n
39118983_1901003356866360_5067274859034181632_n
49845072_2018237631802532_3505484042784997376_n
50234288_2018237645135864_8374513596666740736_n
33046831_1475530549217785_8472523212763168768_n
33105783_1475530459217794_8712286420577812480_n
33098174_1475530425884464_5441175736658427904_n
65df571cd6ef36b16ffe

Orient Sun & Moon Gen 3 Blue – SAK00005D0

6,900,000 6,400,000

Size 42.5mm
Máy Automatic Caliber F6B24 (có chức năng lên cót bằng tay và Hacking Stop)
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày, lịch thứ tiện dụng
Chức năng Sun & Moon
Bộ dây da và khóa chống gập dây chắc chắn
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến