Olym Pianus Semi Skeleton Demi Gold – OP9908-88AGSK-T

5,600,000

Size 41mm
Bề dày 11mm
Máy Automatic Epson YN88A (24 chân kính, chức năng lên cót bằng tay và Hacking Stop)
Kính Sapphire chống trầy
Chức năng kim xăng báo năng lượng cót
Kim dạ quang
Lộ máy Semi Skeleton sexy
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến