25182273_1366620990116091_2606253884065995778_o
25073356_1366621006782756_7393383238063541025_o
25182219_1366621060116084_6129865892840930710_o
25073183_1366621090116081_5605151312878763759_o
24883336_1366621276782729_5070202487064943036_o
24883587_1366621310116059_8828201627184053509_o

Olym Pianus Semi Skeleton Demi Gold – OP9908-88AGSK-T

6,600,000 5,600,000

Size 41mm
Bề dày 11mm
Máy Automatic Epson YN88A (24 chân kính, chức năng lên cót bằng tay và Hacking Stop)
Kính Sapphire chống trầy
Chức năng kim xăng báo năng lượng cót
Kim dạ quang
Lộ máy Semi Skeleton sexy
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến