42769396_1387789038021071_2499667749341495296_n
26239583_1981557385193680_4928861239469670473_n
26114235_1541232885961364_4375422184687729236_n
26219362_1981557971860288_4885597160194318134_n
26734355_1981558405193578_3240195155478359477_n
26730668_1981558798526872_2806387458593607229_n

Olym Pianus Sapphire White Steel – OP99141-71AGS-T

8,800,000 5,400,000

Size 40mm
Bề dày 11mm
Máy Automatic NH38A của Seiko
Kính Sapphire cong lồi trong vắt
Hở tim tuyệt đẹp góc 9h
Bộ dây thép đúc cực chất của OP
Chống nước 30m

Hỗ trợ trực tuyến