15262734998402056266696
15262734998381491409726
46927C45-C3A4-8C2F-0C5EA2A83F83958A
4693EE34-EFDF-3D93-AC9A5A71AEF8C4A7
4697E378-BBDF-8063-161C0A47E3837386
4698F413-AC5B-9D7A-D363EE51C5614FF6
469A06A8-D853-0E6E-04F0407FA837676B
469673B3-9AAA-7B3D-5141932BB9125A6E
13887069_1413285682021484_553732493331195604_n

FC Quartz Slimline Silver Leather – FC-235M4S6

7,500,000 6,500,000

Size 37mm
Siêu mỏng chỉ 5mm
Máy Quartz Thuỵ Sỹ
Kính Sapphire nguyên khối
Bộ dây da cá sấu cao cấp của FC
Chống nước 30m

Hỗ trợ trực tuyến