20767852_293303607811055_6560306358492678840_n
37875425_2147982232138672_3301932726445146112_n
37895516_2147982225472006_8416032598840573952_n
37829410_2147982282138667_6374489670725664768_n
37829996_2147982262138669_4602198186562420736_n
22519225_1407072852743572_3512734964817801961_n

FC Persuasion Silver Leather – FC-303M4P6

12,500,000 11,500,000

Size 38mm
Mỏng 10mm
Máy Automatic Caliber FC-303
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày
Chống nước 60m

Hỗ trợ trực tuyến