3ffa85985621b67fef30
e22d026edfd73f8966c6
193058528beb6bb532fa
079bf3df2e66ce389777
d55ee8e73a5eda00834f
986d152bc89228cc7183
44498989_2186168778292878_5259614704413704192_n

FC Index GMT White Leather – FC-350S5B6

17,500,000 15,500,000

Size 42mm
Bề dày 12mm
Máy Automatic Caliber FC-350
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày, chức năng GMT
Bộ dây da cá sấu cao cấp của FC
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến