24176672_1394912393968399_4952468989409703425_n
24067948_1394912467301725_639374477322442453_n
24232955_1394912427301729_3918821540458449879_n
24129525_1394912520635053_4695633326947478399_n
24177162_1394912577301714_1671967553203839197_n
24232715_1394912370635068_6694740688859571600_n
22289972_693017747570556_4139995314340674429_o
39e760c61989fbd7a298

FC Index Automatic White – FC-303S5B6

11,500,000 10,500,000

Size 40mm
Mỏng 10mm
Máy Automatic Caliber FC-303
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày
Kim dạ quang rực sáng trong đêm
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến