24231835_1394908343968804_2219275751444393088_n
23915892_1394908357302136_8002778174193656884_n
24058959_1394908377302134_6117274084502119780_n
24293955_1394908417302130_8647831586028063189_n
24067923_1394908383968800_8854680729958800292_n
24231958_1394908330635472_2085917792584054379_n
22289972_693017747570556_4139995314340674429_o

FC Index Automatic White – FC-303S5B6

11,500,000 10,500,000

Size 40mm
Mỏng 10mm
Máy Automatic Caliber FC-303
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày
Kim dạ quang rực sáng trong đêm
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến