24129506_1394908507302121_4888906511357108745_n
23915998_1394908460635459_8296224863072110542_n
24059068_1394908493968789_4910807962915761282_n
24058879_1394908473968791_5040531712197459237_n
24232287_1394908537302118_2065408192858359887_n
24067923_1394908383968800_8854680729958800292_n
24177193_1394908427302129_267858121602578749_n

FC Index Automatic Black Leather – FC-303B5B6

12,500,000 10,500,000

Size 40mm
Mỏng 10mm
Máy Automatic Caliber FC-303
Kính Sapphire nguyên khối
Lịch ngày tiện dụng
Kim dạ quang rực sáng trong đêm
Bộ dây da cá sấu xịn của FC
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến