41542240_525123147953009_55155630712815616_n
42044912_894756057380713_45143623859175424_n
41393483_525123097953014_1008145157855379456_n
41455727_525123191286338_3001685624504713216_n
41473084_525123311286326_8843393024592445440_n
41971036_894755970714055_1019614880904249344_n
41624605_525123497952974_3883179923447218176_n
41991582_894756520714000_2441381843384139776_n

Edox Open Heart White Leather – 85010-3B-AIN

11,500,000 10,200,000

Mã số sản phẩm: 85010-3B-AIN

Size 40mm (lug cụp, phù hợp tay 15.5cm trở lên)
Mỏng 10mm
Máy Automatic base trên Sellita SW 200 (26 chân kính)
Kính Saphire nguyên khối
Hở tim hình rẻ quạt góc 12h tuyệt đẹp
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến