b58bd0dee71b07455e0a
65ff71ba467fa621ff6e
e4bcdae4ed210d7f5430
8882c3def41b14454d0a
c573b52882ed62b33bfc
34e6a8bb9f7e7f20266f
6c3a1438b83b5b65022a

Citizen Automatic Blue Steel – NH8350-59L

3,800,000 3,500,000

Size 40mm
Bề dày 10mm
Máy Automatic Cal. 8200 huyền thoại
Kính cứng
Kim dạ quang rực sáng trong đêm
Lịch ngày, lịch thứ tiện dụng
Chống nước 50m

Hỗ trợ trực tuyến