30728965_1139240562884825_7144437565842522112_n
31947589_1149896521819229_6718956695088791552_n
60356578_304528313807849_5903131170496839680_n
31947073_1149896528485895_7156360687113994240_n
31948150_1149896658485882_1644577504880492544_n
31948052_1149896661819215_175719279721709568_n
31944089_1149896581819223_4090249445067718656_n

Bulova Accutron II Demi Rose Gold – 98B220

6,000,000 4,700,000

Size 41mm
Bề dày 10mm
Máy Quartz kim trôi với tần số 262kHz
Kính cứng cong lồi tuyệt đẹp
Lịch ngày tiện dụng
Kim dạ quang sáng trong đêm
Bộ dây thép đúc cực chất của Bulova
Case mạ PVD Demi Rose Gold thời thượng
Chống nước 30m

Hỗ trợ trực tuyến